October 27, 2020

विविध

कक्षा कोठाको विकल्प वैकल्पिक शिक्षा 

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सङ्क्रमणका कारण

यसै शैक्षिक सत्रबाट कक्षा ११ को नयाँ पाठ्यक्रम लागू : भट्टराई

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक गणेश